Cyklus Hortus Conclusus:  

Jak já to cítím, toto celé duchovní učení, titulem poslední knihy Hortus conclusus označené, je podobné před pouhou zvědavostí uzavřené zahradě, která se otvírá jen těm hledajícím, kteří se prokázali být oprávněni... (úryvek z knihy Bezbožnost, čti dál...) 

1

Kniha královského umění  

(Das Buch der königlichen Kunst)

2

Kniha o živém bohu  

(Das Buch vom lebedingen Gott)

3

Kniha o onom světě  

(Das Buch vom Jenseits)

4

Kniha o člověku  

(Das Buch vom Menschen)

5

Kniha o štěstí  

(Das Buch vom Glück)

6

Cesta k Bohu  

(Der Weg zu Gott)

7

Kniha lásky  

(Das Buch der Liebe)

8

Kniha útěchy  

(Das Buch des Trostes)

9

Kniha rozmluv  

(Das Buch der Gespräche)

10

Tajemství  

(Das Geheimnis)

11

Janova Moudrost  

(Die Weisheit des Johannes)

12

Ukazatel cesty

(Wegweiser)

13

Strašidlo svobody  

(Das Gespenst der Freiheit)

14

Cesta mých žáků

(Der Weg meiner Schüler)

15

Mysterium Golgaty  

(Das Mysterium von Golgatha)

16

Magie kultu a mýtus

(Kultmagie und Mythos)

17

Smysl našeho bytí

(Der Sinn des Daseins)

18

Více světla

(Mehr Licht!)

19

Vysoký cíl  

(Das hohe Ziel)

20

Vzkříšení  

(Auferstehung)

21

Světy ducha  

(Welten)

22

Žalmy

(Psalmen)

23

Kniha o manželství

(Die Ehe)

24

Modlitba

(Das Gebet)

25

Tak se máte modlit

(So sollt ihr beten)

26

Duch a forma

(Geist und Form)

27

Mantra

(Funken/Mantra Praxis)

28

Slova života  

(Worte des Lebens)

29

Nad všedním dnem  

(Über dem Altag)

30

Věčná skutečnost  

(Ewige Wirklichkeit)

31

Život ve světle  

(Leben im Licht)

32

Dopisy jednomu a mnohým

(Briefe an Einen und Viele)

33

Hortus conclusus

(Hortus Conclusus)

 

Další knihy Bô Yin Râ:  

Bezbožnost

Über die Gottlosigkeit

Ve vlastní věci

In eigener Sache

Okultní hádanky

Okkulte Rätsel

 

Kodicil k mému učení

Kodizill zu meinem geistigen Lehrwerk

 

Marginálie

Marginalien

Duchovní relace

Geistige relationen

 

Říše umění

Das Reich der Kunst

 

Z mé malířské dílny

Aus meiner Malerwerkstatt

 

O lecčems

Mancherlei

                       

Knihy o Bô Yin Râ a jeho nauce:  

Otto Gustav Lienert

Putování světy (Weltwanderung)

Rudolf Schott

Bô Yin Râ – život a dílo (Bô Yin Râ – Leben und Werk)

 

Značení:

Knihy již vydané. Můžete si je objednat přes Internet na stránkách knihkupectví Hledající .

Knihy přeložené, ale dosud nevydané.

Částečně přeložené knihy.

Dříve než budou tyto knihy vydány, nabízíme jejich český překlad těm, kdo chtějí poznat jeho učení. Stačí poslat e-mailem (viz "kontakt" v MENU) žádost o tyto knihy, které pak budou zaslány ve formě e-mailové přílohy. Pro možnost nabízet tyto knihy touto formou jsme získali  souhlas vydavatelství Kober se sídlem v Bernu, které je držitelem autorských práv k dílu Bo Yin Ra.