Kniha Rozmluv

Vydáno v roce 1993
Počet stran 75
Cena 54 Kč
ISBN 80-85228-29-7

Kniha obsahuje moudrost učitele - gurua, kterou předává svému žákovi Celovi, aby ten ji opět předal dalším, kteří ji mohou pochopit. Objednej.

Obsah

 1. Vyznání
 2. Dění a vědění
 3. Světlo a stín
 4. Moc ducha
 5. Klenot srdce
 6. Obrácení vzhůru
 7. Rozmluva o nejniternějším východu
 8. Rozmluva o odchodu dokonalého
 9. Květnice
 10. Špatnížáci
 11. Noc zkoušky
 12. Individualita a osobnost
 13. Říše ducha
 14. Nalezení sebe sama
 15. O starších bratřích lidstva
 16. Magické působení a mýtus