Modlitba  

Vydáno v roce 1992
Počet stran 82
Cena 45 Kč
ISBN 80-85228-18-1

Objednej

Obsah

 1. Mystérium modlení
 2. Hledejte a tak naleznete
 3. Proste a budete vyslyšeni
 4. Klepejte a bude vám otevřeno
 5. Duchovní obnovování

Jak se Modlit

 1.  Ve chvíli probuzení
 2. Při podávání pokrmu
 3. Na sklonku dne
 4. Ve chvíli štěstí
 5. V nouzi a tísni
 6. Ve starosti o duši blížního
 7. V pokušení
 8. Před těžkou povinností
 9. V hlubokých temnotách
 10. U úmrtního lože
 11. U kolébky
 12. Ve velké radosti
 13. O návrat k sobě
 14. O rozzáření
 15. Po vysvobození z nebezpečí
 16. O zdar díla
 17. Prosba o moudrost
 18. Prosba o pravou víru
 19. O vnitřní jistotu
 20. Za vysvobození z pochyb
 21. V nemoci a bolestech
 22. Při vzpomínce na zesnulého

Mystérium modlení

(Úryvek)

Podle staré posvátné zprávy prý kdysi žáci moudrého tesaře, vnešeného ,,rabbiho" z Nazaretu, za ním přišli s prosbou:

- Pane, nauč nás modlit se! ... -

Na to, jak nám zvěstuje ona stará zpráva, je s Bohem spjatý Učitel života nabádal, aby již nadále - tak jako tohoto umění neznalí - nebrebentili dlouhé litanie, ale aby používali jen ona zázračně krásná, prostá slova, tak jak dodnes utkvívají na rtech všech těch, kteří podle té či oné formy víry vyznávají Láskou naplněné učení velkého, božského, výsostného Člověka, anebo se jen domnívají, že tak činí.

Přesto se však až dodnes jen málokteří dovedou opravdu modlit a ještě vzácněji lze nalézt toho, kdo skutečně pochopil, co znamená modlit se oním náročným způsobem, jak si veliký Milující přál, aby byl používán a naplňován.

Mnohý sice zná slova, která podle oné staré zprávy velký Milující svým žákům doporučoval, aby je užívali; - bohužel však jsou i nyní tato jeho slova ,,drmolena", - nejinak než ona, která On nijak zvláště necenil.

Na zneuctívání modlitby se také nic nezmění ani tím, když jsou slova přednášena nejpovznešenějším tónem, - dokonce pak ani co ,,nejpobožnější" sledování jejich smyslu, pokud je zaznamenáno jen mozkovým myšlením, - ještě nikterak nečiní z přeříkávání oněch nádherných slov skutečnou ,,Modlitbu". - - -

A tak se opět stalo nutností, znovu učit, co opravdu je skutečnou Modlitbou, i jak může ze slov lidské řeči Modlitba vzniknout. A jaké hluboké tajemství se v Modlitbě skrývá!

....

 

V HLUBOKÝCH TEMNOTÁCH

Už ani modlit se

Už ani volat

Jen křičet

Mohu

O Světlo!

 

Zbloudilý,

Zmatený,

Ještě se nevyznám

V hlubokém temnu

Kolkolem mne.

 

 

 

Zmučen,

Přestrašen

Volám jen:

Volám

O Světlo!

 

Vy Milující, plni Světla,

Nenechte mne samotného

Se mučit

V hlubokém zoufalství!

Bez útěchy!

Vždyť

Jen její zdání

I jen její stín

Mne již dávno opustil!

 

Ó modlete se za mne

Vy, kteří

Ve Světle žijete, -

Neboť já - -

Už se modlit

Nemohu!

 

Slyšte mne!

Vyslyšte moje volání!

Vždyť křičím

Úpěnlivě Vás volám

Z hlubiny

Z hluboké bídy své:

O Světlo, -

Abych se ...

Opět...

Mohl modlit!

 

IN TIEFER FINSTERNIS

Nicht mehr beten,

Nicht mehr rufen, – –

Schreiren...

Kann ich nur

Um Licht!

 

Verwirrt,

Verirrt,

Vermag ich nicht

Mich noch

Zurechtzufinden

Im tiefen Dunkel um mich her.

 

Zerquält,

Verängstet,

Schreie ich:

Schreie

Um Licht!

 

Lichte Liebende

Laßt nicht allein

Mich in Marter

Wilder Verzweiflung!

Trostberaubt!

Selbst vom Scheine

Scheinbaren Trostes

Längst verlassen!

 

 

O betet Ihr für mich,

Die Ihr

Im Lichte lebt,

Denn ich – –

Kann nicht mehr

Beten!

 

Hört mich!

Erhöret!

Meinen Schrei!

Ich Schreie zu Euch,

Schreie

Aus meiner tiefen,

Tiefen Not

Um Licht,

Auf daß ich...

Wieder...

Beten könne!!