Život ve Světle

 

Obsah

 1. Doznání
 2. Bytostně
 3. Otázka a Odpověď
 4. Sjednocení
 5. Tři v Jednom
 6. Nezměřitelný
 7. Identický
 8. Určení
 9. Chci-li Být pro Vás Cestou
 10. Z Donucení
 11. Bůh
 12. Věčné Manželství
 13. V Jedno Ztaveni
 14. Nespočetná Jednota
 15. Všemohoucnost
 16. Co je Zřejmé
 17. Nadsmyslové
 18. Duchovní Prožívání
 19. Nutně
 20. Strach
 21. Vyrovnání
 22. Nepředstavitelné
 23. Pro ujasnění
 24. Život ve Světle
 25. Sebeproměna
 26. Duše
 27. Ještě Jednou: Duše
 28. Zemřelí
 29. Čekající
 30. Nepopsatelně Blízko
 31. Věčný Život
 32. Dovršení

Strach

 

Mnozí Boha hledající

By ho byli našli,

Kdyby neklesali na mysli

A nebyli strachem svázáni.

Vždy jim bylo předhazováno:

On je „mstitel“ všech hříchů,

Zatím co věděli, jak se obtížit

Břemenem hříchů.

Domnívali se, že jsou ztraceni

A ke zkáze zrozeni,

Neboť se báli odsouzení

Tím, který vše vidí.

Tak prosili ti ubozí

Pro sebe jen o „milost“

A netroufali si v životě

V Bohu se pozvednout.

Nejprve musí strach zmizet,

Než konečně poznají:

Jeho, jenž sám láska jest

A na nikoho, kdo miluje, nikdy nezapomene… 

Vyrovnání

 

Boha teprve potom

V sobě najdeš,

Když se předtím sám

V Bohu ztratíš…

Předtím, než

Se to v Bohu bděle stane,

Zůstávají „smysly“ duše

Ještě oddány snu.

Teprve potom se může Bůh

Do tebe zrodit,

Když se ti podaří

Sebe Jemu darovat.

Dal-li jsi sebe celého

A v Bohu se ztratil, —

Pak se ve svaté noci

V tobě „zrodí“ tvůj Bůh.

 

Duše

 

Duše může být mořem,

Ale také — bahnitou louží,

Znečištěná a přeplněná

Pozemským harampádím…

Je-li mořem,

Pak se udržuje, jako moře,

Trvale v pohybu, svěží a čistá.

Je-li jezerem,

Pak zůstane stejně

Živým pohybem

Čistá a průzračná.

A též jako rybník

Čistí sama sebe,

I když to po bouřích

Ještě dlouho trvá.

Avšak je-li kaluží,

Otvírá se všemu odpadu

A hnije jako kalná bažina —

A sotva to cítí…