Kniha Lásky

Vydáno v roce  
Počet stran 53
Cena 45 Kč
ISBN  

Kniha o nejvyšší bytostné síle lidské duše, která otevírá člověku bránu k Věčnosti. Objednej

Obsah

  1. Slovo úvodem
  2. Největší ze všech milujících
  3. O praohni lásky
  4. Světlo vykoupení
  5. Tvůrčí síla lásky

 

Slovo úvodem

(úryvek z kapitoly)

V době kdy se vzdouvají kalné vody nenávisti a znešvařují nivy všeho lidstva, má k tobě tato kniha promlouvat o lásce!

Ty, který chceš prožít sama sebe, své vlastní Já, právě v ní máš nalézt nejvyšší svobodu!

Svobodu, kterou tvá duše potřebuje, tak jako tvé plíce potřebjí vzduch k dýchání, ti může dát jen Láska. Vždyť bez lásky v tobě odumírá zárodek života, z něhož máš vyvstat k růstu, který sám v sobě nezná konce.

Bude zde řeč o síle, která duchovně ovládá veškeré síly této země, - o síle, kterou v sobě zažijí jen málokteří lidé, protože sice znají mnohé co nazýváme “láskou”, ale příliš snadno se spokojí s málem, aniž by zkoumali svou vlastní nejhlubší hlubinu, v níž by se jim mohla projevit síla skutečné Lásky.