Kniha Královského Umění  

Vydáno v roce 1995
Počet stran 57
Cena 54 Kč
ISBN 80-85228-21-1

Kniha je určená všem, kteří usilují dobrat se ve vlastní duši svého niterného světla, svého věčného skutečného Já. Objednej

Obsah

 1. Světlo z Himavatu
 2. Hledajícímu
 3. Žeň
 4. Nekonečně rozmanité jedno
 5. Poznej sám sebe!
 6. Cesta žáka
 7. Závěr
 8. Ze země zářících
 9. Práh
 10. Otázka krále
 11. Putování
 12. Sjednocení
 13. Vůle k radosti
 14. Všem, kteří usilují ke Světlu!
 15. Poučení
 16. Doslov

Světlo z Himavatu

hledáš-li Světlo,

pak věz, že tvou cestu

chrání Mistři dne!