Mantra  

Vydáno v roce 1992
Počet stran 37
Cena 36 Kč
ISBN 80-85228-15-7

Objednej

Ukázky:

 I.

Kol –– kolem –– mne

pronikni do mne!

Já:

Jsem tvůj dům!

Ty:

Můj! ––

Um-mich-herum

Dring‘ in mich ein!

Ich:

Bin Dein Schrein!

Du:

Mein! ––

 

 II.

Krystalů val!

Jako by mne

Ze všech stran

Obklopoval!

Sevři se pevně

Kolkolem mne

Uzavři v Bytí

Celé mé žití

Překleň mne!

Přetvoř mne!

Ať nic do mne nezavane

Jen světlo samé!

Wall von Kristall

Allüberall!

 

 

Schließe Dich

Rings um mich

Schließe ein

Mich im Sein! ––

Überwölbe mich!

Überforme mich!

Laß nichts herein

Als Licht allein!

 

III.

Já čekám, ––

  Já! –– ––

Temná bráno!

  Já! –– –– ––

Rozleť se!!

–– –– –– Já,

 Za ní…

 

Před ní…..

Ich warte, ––

      Ich! –– ––

Dunkles Tor!

      Ich! –– –– ––

Spring‘ auf!!

      –– –– –– Ich,

Dahinter . . .

      Ich,

Davor . . . . . . .

 

 

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ MANTER

(Úryvek)

Jedním z nejvýznamnějších prostředků utváření duše je působit na ni určitým sledem hlásek lidské řeči.

  Prastará je znalost těchto možností působení a prastaré jsou i snadno prokázatelné stopy tohoto působení v liturgiích, jako např. v lidových spůsobech modlení ve všech velkých náboženských systémech lidstva.

  Toto vědení – ochraňované jako posvátné tajemství osvícenými, již rodilými kněžími, kteří kdysi stáli u kolébky každého plodného náboženského vzdělání starověku – bylo v západním světě stále více zapomínáno, a přece jen ve svých důsledcích dále přechováváno, zatímco jeho základ byl už v každém případě jenom jakoby vyhmatáván v temném tušení.

.............