Věčná Skutečnost 

 

Obsah

 1. Podmínka
 2. Tajemství Vyvolení
 3. Cesta a Cíl
 4. Z Bytí v Duchu
 5. Mé Určení
 6. Znovu Nalezen
 7. Neoddělitelný
 8. Úcta
 9. Nutnost
 10. Rozdíl
 11. Povinnost
 12. Dílo Milosti
 13. Božský Smích
 14. Těm, Kdo se Cítí Povznešení
 15. Možnost Spasení
 16. Kvůli Lásce
 17. Zkrocení Zvířete
 18. Vina a Trest
 19. To Věčné
 20. Obnovení
 21. Nesmrtelnost
 22. Vědění
 23. Později
 24. Pro Každého Jinak
 25. Sebezbožnění
 26. Skutečně Být
 27. Prožitek Boha

 
 

Skutečně Být

Ne tím, že člověk myslí

Je již blízko Bohu —

Nebo již s ním sjednocen, —

Či dojde k Věčnému Jedinému.

Bůh zůstává i pro jeho nejžhavější myšlenku

Navěky nedosažitelný,

Když nepochopí obsah té myšlenky

Jako událost, která se už před myšlením

Stala skutečností.

Kdo chce svého Boha kdy v sobě zažít,

Musí se nejprve snažit stát se tím,

Čím se všichni jednou stali,

Kteří se svého času v Bohu probudili.

Taková proměna se uskuteční jen činem

A člověk se může teprve potom navíc

Odevzdat myšlení a dojít pochopení,

 

Když obdržel důsledek toho daru,

Který se nikde jinde nemůže dostat

Než v Boží skutečnosti:

Jedině v jeho všeobsahujícím životě.

 

Prožitek Boha

Všichni světla vnímaví lidé

Mohou Boží přítomnost

V sobě zažít,

Když pravého Boha: —

Toho Věčného, Živoucího,

Jenž sám je láska, —

Ve veškeré jeho milosrdné

Věčné

Lidskosti

Si v sobě chtějí uvědomit.

Avšak většina,

Co v mozku a srdci

Po stopě Boha slídí,

Chtějí pak v pravdě

Jen to skryté pozemské

Ve chvění a pohnutí

Pociťovat jako štěstí a požitek.

A jiní,

Kteří v zoufalství

Hledají Boha,

Kterého si sami stvořili,

Musí poznat,

Že volali jen sebe,

Ať se i modlí či ho uctívají,

Nebo Boha, v kterého kdysi věřili

„Bezbožně“ sami v sobě proklínají.

Jen ten je si Boha vědom,

Kdo je sebejistý

Jako je jisté jeho bytí na zemi,

Kdo v sobě

Se učí milovat lásku,

A kvůli lásce

Nad nenávistí a závistí naplněnou

Pastvinu temné žádostivosti stád

Svou duši vysoko do nebes povznese.