Dopisy Jednomu a Mnohým  

Dříve než budou knižně vydány "Dopisy jednomu a mnohým", nabízíme její český překlad těm, kdo se již seznámili s jinými díly Bo Yin Ra a chtějí poznat ještě lépe jeho učení. Stačí poslat e-mailem (viz "kontakt" v MENU) žádost o tuto knihu, která pak bude zaslána ve formě e-mailové přílohy. Pro možnost nabízet tuto knihu touto formou ( malý, omezený počet ) jsme získali  souhlas vydavatelství Kober se sídlem v Bernu, které je držitelem autorských práv k dílu Bo Yin Ra

Obsah

 1. Předmluva

 2. První dopis – O vlastnictví duše

 3. Druhý dopis – O zbytečné starostlivosti

 4. Třetí dopis – O požadované důvěře

 5. Čtvrtý dopis – O mém způsobu psaní

 6. Pátý dopis – O mém sebevyznání

 7. Šestý dopis – Co musí být přemoženo

 8. Sedmý dopis – O chrámu Věčnosti

 9. Osmý dopis – O mé duchovní povaze

 10. Devátý dopis – Jak vzniká duchovní pomoc

 11. Desátý dopis – Jak daleko je Bůh vzdálen světovému dění

 12. Jedenáctý dopis – Jak Bůh jednotlivému člověku přece jen pomáhá

 13. Dvanáctý dopis – O silách duše

 14. Třináctý dopis – O novém vydání mých knih

 15. Čtrnáctý dopis – O polytheismu a uctívání svatých

 16. Patnáctý dopis – O způsobu života ve Světle

 17. Šestnáctý dopis – O opatrnosti pravého probuzení

 18. Sedmnáctý dopis – O mysticích a o Boehmeovi

 19. Osmnáctý dopis – O tom co je Bůh

 20. Devatenáctý dopis – O bytostném a o bytosti

 21. Dvacátý dopis – Co nechci, aby se mě lidé ptali

 22. Jedenadvacátý dopis – O počtu dvanáct a o věžních hodinách

 23. Dvaadvacátý dopis – O šupinách před očima

 24. Třiadvacátý dopis – Jak jsou všichni před Bohem nerovní

 25. Čtyřiadvacátý dopis – O vyznání se před lidmi

 26. Pětadvacátý dopis – O padlých mistrech

 27. Šestadvacátý dopis – O zářících kamenech a látkách

 28. Sedmadvacátý dopis – O znehodnocení utrpení

 29. Osmadvacátý dopis – O žehnání a požehnání

 30. Devětadvacátý dopis – O cizotě času Věčnosti

 31. Třicátý dopis – O zasvěcení se  a odřeknutí se slov

 32. Doslov