Janova Moudrost  

Vydáno v roce 1993
Počet stran 56
Cena 45 Kč
ISBN 80-85228-28-9

Objednej

Obsah

  1. Úvod
  2. Obraz Mistra
  3. Pozemská pouť zářícího
  4. Vyznění
  5. Písemné poselství
  6. Čistá nauka
  7. Parakleitos (Utěšitel)
  8. Závěrečné slovo

 

Úvod

(úryvek z kapitoly)

Hlubokým hlasem zvonů se neustále nese tisíciletími zurčení skrytých proudů a všechen shon a hlomoz hlučných dnů nemůže tento hlubinný šum přehlušit a skrýt před těmi, kdo mu chtějí naslouchat.

Uši těch, kdo pomáhají onen hlomoz vytvářet, již sice téměř ohluchly, takže mohou zaslechnout jen to, co kolem nich pronikavě burácí a zvučí, ale v každé době přece jen byli lidé, kteří se stranili vřavy tržnic a naslouchali za tiché půlnoci vzdálenému posvátnému vyzvánění, ktreré je možno vnímat z hlubin Prabytí.

Ale čas od času se stane, že z oněch několika mála je jich mnoho a jejich sluch zbystří natolik, že ony tóny z dalekých Prahlubin vnímají zřetelněji i v tom nejdivočejším hlomozu, který se jim v tom snaží zabránit.

Žijeme v rozbřesku takové doby!

Každodenně roste počet těch, kteří slyší!