Nad Všedním Dnem

 

Obsah

1. Nad Všedností
2. Vzpomínka na Moře
3. Slovo ve „Slovu“
4. On
5. Podmínka
6. Nezbytná Pozemská Tíže
7. Dílo Řídícího
8. Zářící
9. Kdyby…
10. Snadno k Nalezení
11. Co o Sobě Vím
12. Požadovaná Oběť
13. Pozdrav Vzkříšeného
14. Joh. XIV. 6
15. V Mém Jménu
16. „Já“
17. Stát Se Člověkem
18. Těžký Požadavek
19. Ztělesnění Ducha
20. Nemožnost
21. Povinnost
22. Hodno Čekání
23. Světový Názor
24. Časy se Mění
25. Chytrost
26. Úcta ke Starým
27. Pocty Mládí
28. Moudrost Zkušenosti
29. Zlý Následek
30. Předčasné Mínění
31. Mladý a Starý
32. Povolaní
33. Cena Krásného Zdání
34. Milosrdné Vedení
 

Podmínka

Nesčetněkrát

Jsem upadl!

Upadl na své cestě za Světlem,

Upadl tam, kde jsem měl dále jít,

Upadl tam, kde jsem pevně chtěl stát!

Hřích na hřích jsem hromadil,

Hloupost na hloupost,

Vinu na vinu,

Nevyhnutelně!

Poněvadž ti, kteří mne utvářeli,

Museli mne ve vlastním prachu brousit,

 

Stejně jako ten nejtvrdší ze všech drahokamů

Jen v jeho vlastním prachu lze brousit.

Nikdy mi nebyl hřích potěšením!

Nikdy hloupost radostí!

Nikdy vina uspokojení!.

 

Pozdrav Vzkříšeného

„Nestrachujte se !“

Vy ve mně posvěcení!

Nebojte se:

Chci vás vést!

Nejsem stínem, abych vás polekal, -

Ze strachu a snu vás chci probudit.

„Nebojte se!“

 

Tak je o pozdravu

Mistra vyprávěno,

Když on, nebeským jasem ozářen,

Po svém návratu domů

Se těm svým ukázal

A poklonil se před pozemskou vroucností.

 

„Nebojte se!“

Chci u vás zůstat, -

Ke každému z mých se chci připojit, -

Ke každému, jenž se ve mně pozná,

Tak jak jej Otec

Jmenuje jeho jménem!

 

Jako láskyplný vůdce ve věčném Světle, -

Tak zůstanu s vámi: -

„Nebojte se!“

 

Ztělesnění Ducha

Ducha věčnosti

Nemůžeš bez pomoci najít.

Aby Ti byl pochopitelný,

Musí se spojit s tělesností.

Nejhrubší i nejjemnější

Tělesné orgány

Musíš dát Duchu zcela,

Aby je mohl probudit a oplodnit

Svým životem!

 

V každém orgánu těla

Stvoří si pak Duch –

Když tvoje vůle zůstane bdělá –

„Jazyk“: - „ústa“, - -

Ale teprve když tvé tělo

Mu může nabídnout své souznění, -

Stane se ti tichá řeč Ducha

Též jako lidský pocit

A jako myšlenky přístupná.

 

„Zduchovnění těla“

By nemohl uskutečnit nikdy ani Bůh, -

Jen ztělesněním Ducha

Může tě přivést do Ducha!

 

Povinnost

Buď nejprve mluvčím slova!

Jeho tvar budiž ti pohárem

Abys smysl a způsob řeči vypil,

Mají-li se do srdce vnořit. -

Přesto však, nezapomeň na sebe! Později

Staň se vykonavatelem toho slova!

Připravuj moudrým působením

Jeho opravdu důstojné postavení!

Pak teprve jsi vyrovnal

Svůj dluh přijaté nauce,

Když tvé činy usilují říci to,

Co rozmnožuje poctu té nauky!