29 -08-2010

V edici Dílo vyšla kniha "Hortus conclusus" a lze ji objednat buď v knihkupectví "Hledající" nebo na adrese: ota.levinsky@tiscali.cz

07-09-2009 Nově vydané české překlady knih Bo-Yin-Ra:
  •  Tajemství - vydalo nakladatelství Onyx, knihu lze objednat v knihkupectví "Hledající"
  • Cesta k Bohu, vydalo nakladatelství "Dílo", knížku lze objednat e-mailem u p. Levínského (ota.levinsky@tiscali.cz), cena 100kč.
  • V nakladatelství Dílo vyjde pravděpodobně ještě letos poslední závěrečná kniha nauky Hortus conclusus.
  • Nabízíme též nový překlad druhého, přepracovaného vydání knihy Kniha královského umění. Lze ji získat v pdf formátu jako přílohu. Pošlete nám vaše přání e-mailem, viz kontakt.
02-12-2008 Nabízíme další překlad knihy Bo Yin Ra: "Okultní hádanky", ve formátu .pdf. Je málo pravděpodobné, že bude dost financí, aby i tato kniha mohla být vydána v dohledné době v knižním provedení. Máte-li o ni zájem, pošlete nám e-mail.
23-09-2008
radostí oznamujeme všem hledajícím, že v nakladatelství „Dílo“ vyšla nová dvojkniha Bo Yin Ra : „Vzkříšení“ a „O bezbožnosti“.  Můžete si ji objednat v knihkupectví "Hledající" (http://www.hledajici.cz/). Nákupem pomůžete získat finance pro vydání dalších dousud nevydaných překladů knih Bo-Yin-Ra. Děkujeme vám..
27-02-2008
Pro zajímavost uvádíme volný překlad dvou výňatků z knihy Rudolfa Schotta:  „Bo-Yin-Ra, Život a dílo“, kapitola „Moudrost“. Viz  Ukázky.
24-08-2007

K řadě překladů dosud nevydaných knih Bo-Yin-Ra, které je možno prozatím obdržet v pdf formátu, přidáváme ještě knihu "Duchovní relace". Máte-li o ni zájem, pošlete nám e-mail s vaší adresou.

04-07-2007

Nakladatelství ONYX vydalo další knihu Bo Yin Ra "Dopisy jednomu a mnohým". Můžete si ji objednat přímo v nakladatelství (http://www.onyxedition.com/), nebo v knihkupectví Hledající (http://www.hledajici.cz/). Vydání dalších knih je závislé od prodeje knih již vytištěných, proto prosím neváhejte s nákupem. Děkujeme.
19-03-2007

Uvádíme další přeložené knihy, které je na požádání možno získat v pdf formátu: "Tajemství" a tři knihy veršů, "Věčná skutečnost", "Nad všedním dnem" a "Život ve Světle". Navíc nabízíme kapitolu "Velikonoční noc", která chybí v českém překladu "Knihy královského umění", ale je v dalším přepracovaném německém vydání. Přejeme radostné čtení.
22-12-2006 K vánočnímu čtení nabízíme překlad knihy "Nad Všedním Dnem".

04-05-2006

Upozorňujeme na možnost číst knihy "Dopisy jednomu a mnohým", "Hortus conclusus", „Cesta k Bohu“, „Vzkříšení“ a „Bezbožnost“, v jejich českém překladu dříve než budou vydány knižně. Stačí poslat e-mailem (viz "kontakt" v MENU) žádost o tyto knihy, které Vám pak pošleme v e-mailové příloze v pdf formě. Pro možnost nabízet tyto knihy touto cestou ( malý, omezený počet ) jsme získali  souhlas vydavatelství Kober se sídlem v Bernu, které je držitelem autorských práv k dílu Bo Yin Ra.

22-02-2006

Vydávání dalších překladů knih Bo Yin Ra je vázáno na finanční možnosti vydavatele a je proto velmi pomalé. Hledali jsme proto řešení jak bychom v této situaci mohli čtenářům nauky pomoci . Dříve než budou knižně vydány "Dopisy jednomu a mnohým" a "Hortus conclusus", nabízíme jejich český překlad těm, kdo se již seznámili s jinými díly Bo Yin Ra a chtějí poznat ještě lépe jeho učení. Stačí poslat e-mailem (viz "kontakt" v MENU) žádost o tyto knihy, které pak budou zaslány ve formě e-mailové přílohy. Pro možnost nabízet tyto knihy touto formou ( malý, omezený počet ) jsme získali  souhlas vydavatelství Kober se sídlem v Bernu, které je držitelem autorských práv k dílu Bo Yin Ra.